BÁN CHẠY

COMBO U16K MK3 + MIC K200 CÓ AUTO TUNE

4.650.000₫
CÓ KÈM PHẦN MỀM AUTOTUNE 800K

COMBO MIXER M4 PLUS + MIC PC K200

4.600.000₫

COMBO MIXER M4 PLUS + MIC K320

4.850.000₫

COMBO SOLO GEN 3 + MIC K200 CÓ AUTOTUNE

5.150.000₫
CÓ KÈM PHẦN MỀM AUTOTUNE 800K

COMBO SOLO GEN 3+ MICRO AKG P120 CÓ AUTOTUNE

6.950.000₫
CÓ KÈM PHẦN MỀM AUTOTUNE 800K

COMBO LIVE STREAM TIKTOK K300 + LGT 240

1.700.000₫

COMBO LIVE STREAM TIKTOK K300 + AT100

2.100.000₫

COMBO XOX K10 + ISK AT100 CÓ AUTO TUNE PRO

3.200.000₫
CÓ KÈM PHẦN MỀM AUTOTUNE 800K

COMBO XOX K10 + MICRO ISK AT100

2.400.000₫

Sản phẩm đã xem