a) Mục đích và phạm vi thu thập:

- Việc thu thập giữ liệu chủ yếu trên Website https://truyenhuu.com/ bao gồm: Họ tên, Email, Điện thoại, Địa chỉ khách hàng trong mục liên hệ. Đây là các thông tin mà trang Website https://truyenhuu.com/ cần khách hàng cung cấp bắt buộc khi khách hàng gửi thông tin nhờ tư vấn và để trang https://truyenhuu.com/ liên hệ xác nhận lại với khách hàng trên Website nhằm đảm bảo quyền lợi cho khách hàng.

- Khách hàng sẽ tự chịu trách nhiệm về bảo mật và lưu giữ mọi hoạt động sử dụng dịch vụ dưới thông tin mà mình cung cấp và hộp thư điện tử của mình. Ngoài ra khách hàng có trách nhiệm thông báo kịp thời cho website https://truyenhuu.com/ về những hàng vi sử dụng trái phép, lạm dụng, vi phạm bảo mật, lưu giữ tên đăng ký và mật khẩu của bên thứ ba để có biện pháp giải pháp phù hợp.

b) Phạm vi sử dụng thông tin:

Công ty sử dụng thông tin thành viên cung cấp để;

- Cung cấp thông tin về sản phẩm đến khách hàng nếu có yêu cầu từ khách hàng;

- Giải đáp phản hồi thắc mắc của khách hàng;

- Công ty không sử dụng thông tin cá nhận của khách hàng ngoài các mục đích trên;

- Trong trường hợp có yêu cầu của cơ quan tư pháp bao gồm: Viện Kiểm Sát, Tòa án, cơ quan công an điều tra liên quan đến hành vi vi phạm pháp luật nào đó của khách hàng.

c) Thời gian lưu trữ thông tin:

Dữ liệu cá nhận của khách hàng sẽ được lưu trữ cho đến khi có yêu cầu hủy bỏ. Còn lại trong mọi trường hợp yêu cầu thông tin cá nhân thành viên sẽ được bảo mật trên máy chủ của https://truyenhuu.com/

d) Địa chỉ và đơn vị thu thập và quản lý thông tin cá nhân: 

Thông tin cá nhân của khách hàng trên website https://truyenhuu.com/ được CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TRUYỀN HỮU cam kết bảo mật tuyệt đối theo chính sách bảo vệ thông tin cá nhân của công ty.

- Việc thu thập và sử dụng thông tin của mỗi khách hàng chỉ được thực hiện khi có sự đồng ý của khách hàng đó trừ những trường hợp pháp luật có quy định khác.

- Không sử dụng, không chuyển giao, cung cấp hay tiết lộ cho đơn vị thứ 3 nào về thông tin cá nhân của khách hàng.

- Trong trường hợp máy chủ thông tin bị hacker tấn công dẫn đến mất mát dữ liệu thông tin cá nhân của khách hàng, CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TRUYỀN HỮU sẽ có trách nhiệm thông báo vụ việc cho cơ quan chức năng điều tra xử lý kịp thời và thông báo cho khách hàng được biết.

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TRUYỀN HỮU

(MÃ SỐ THUẾ 0316693738)

Cấp ngày 25/01/2021 tại CC thuế Thủ Đức
Đại diện: NGUYỄN HỮU TRUYỀN

Địa chỉ: Số 8A Linh Trung, Phường Linh Trung, Thành Phố Thủ Đức, Hồ Chí Minh, Việt Nam

Số điện thoại: 0383457777

Email: truyenhuu0303@gmail.com

Website: truyenhuu.com

e) Phương tiện và công cụ để ngừoi dùng tiếp cận và chỉnh sửa dữ liệu cá nhân của mình:

Khách hàng có quyền tự kiểm tra, cập nhật, điều chỉnh hoặc hủy bỏ thông tin cá nhân của mình bằng cách liên hệ yêu cầu quản trị viên Website thuẹc hiện việc này.

Khách hàng có quyền gửi phản hồi về việc lộ thông tin cá nhân cho bên thứ ba đến CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TRUYỀN HỮU. Khi tiếp nhận những phản hồi này, chúng tôi sẽ xác nhận lại thông tin, trường hợp đúng như phản ánh của khách hàng tùy theo mức độ, công ty sẽ có những biện pháp xử lý kịp thời.

f) Cam kết bảo mật thông tin cá nhân khách hàng:

Thông tin cá nhân khách hàng trên Website được CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TRUYỀN HỮU cam kết bảo mật tuyệt đối theo chính sách bảo vệ thông tin cá nhân của công ty.

- Việc thu thập và xử dụng thông tin của mỗi khách hàng chỉ được thực hiện khi có sự đồng ý của khách hàng đó trừ những trường hợp pháp luật có những quy định khác.

- Không sử dụng, không chuyển giao, cung cấp hay tiết lộ thông tin cho bên thứ 3 nào về thông tin cá nhân của khách hàng khi không có sự cho phép đồng ý của khách hàng.

- Trong trường hợp máy chủ thông tin bị hacker tấn công dẫn đến mất mát dữ liệu thông tin cá nhân của khách hàng, CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TRUYỀN HỮU sẽ có trách nhiệm thông báo vụ việc cho cơ quan chức năng điều tra xử lý kịp thời và thông báo cho khách hàng được biết.