Combo Thu Âm Chuyên Nghiệp

COMBO THU ÂM TH8888 MOTU M2 + 47JR

26.200.000₫

COMBO THU ÂM TH7777 FF800 + NEUMAN 103 + ADAM T5V

62.340.000₫

COMBO THU ÂM TH6666 WARM WA-87 + 18I20 + ISA ONE

46.900.000₫

COMBO THU ÂM TH5555 AKG P420+ MOTU M2

23.450.000₫

COMBO THU ÂM PRODUCER STUDIO 24C + MIC P120 +MIDI 61

24.700.000₫

COMBO THU ÂM TH4444 CLARET 2PRE + MIC P220

27.100.000₫

COMBO THU ÂM TH3333 MOTU M2 + MIC P220

20.300.000₫

Sản phẩm đã xem