Combo Live Stream Có Phần Mềm AUTOTUNE

COMBO LIVE STREAM ICON UPOD PRO + MICRO AT2020+ AUTOTUNE

6.050.000₫
CÓ KÈM PHẦN MỀM AUTOTUNE 800K

COMBO LIVE STREAM ICON UPOD PRO + AKG P120 + AUTOTUNE

6.340.000₫
CÓ KÈM PHẦN MỀM AUTOTUNE 800K

COMBO LIVE STREAM ICON UPOD PRO + MICRO PC K850 + AUTOTUNE

6.250.000₫
CÓ KÈM PHẦN MỀM AUTOTUNE 800K

COMBO LIVE STREAM ICON UPOD PRO + MICRO SM8B + AUTOTUNE

4.500.000₫
CÓ KÈM PHẦN MỀM AUTOTUNE 800K

COMBO LIVE STREAM ICON UPOD PRO + MICRO PC K320 + AUTOTUNE

4.600.000₫
CÓ KÈM PHẦN MỀM AUTOTUNE 800K

COMBO LIVE STREAM ICON UPOD PRO + MICRO PCK200 + AUTOTUNE

4.350.000₫
CÓ KÈM PHẦN MỀM AUTOTUNE 800K

COMBO FOCUSRITE 2I2 + MIC AKG P420

11.700.000₫
CÓ KÈM PHẦN MỀM AUTOTUNE 800K

COMBO FOCUSRITE 2I2 + MIC PC K850

8.330.000₫
CÓ KÈM PHẦN MỀM AUTOTUNE 800K

COMBO FOCUSRITE 2I2 + MIC PC K200

6.450.000₫
CÓ KÈM PHẦN MỀM AUTOTUNE 800K

COMBO FOCUSRITE 2I2 + MIC P120

8.440.000₫
CÓ KÈM PHẦN MỀM AUTOTUNE 800K

COMBO FOCUSRITE 2I2 + MIC AT2020

8.150.000₫
CÓ KÈM PHẦN MỀM AUTOTUNE 800K

COMBO STUDIO 24C+MIC P420 CÓ AUTOTUNE

12.250.000₫
CÓ KÈM PHẦN MỀM AUTOTUNE 800K

Sản phẩm đã xem